Zobacz salę zabaw

Cennik

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 – 17.00

Jednorazowa opłata wpisowa na dany rok szkolny wynosi: 300zł (dla dzieci, które kontynuują naukę w naszym przedszkolu wpisowe na kolejny rok szkolny wynosi 200 zł)


MIESIĘCZNE CZESNE ROK SZKOLNY 2023/2024
- czas pobytu dziecka pow. 5 godz.: 500 zł + wyżywienie 18,00 zł/dzień
- czas pobytu dziecka do 5 godz.: 450 zł + wyżywienie 18,00 zł/dzień
- czesne dla drugiego dziecka z rodziny: 350 zł + wyżywienie 18,00 zł/dzień
- czesne dla trzeciego dziecka z rodziny: 300 zł + wyżywienie 18,00 zł/dzień

Czesne dla dzieci z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej od września 2023 r. wyniesie
od 0 zł - 250 zł (wysokość czesnego zależy od informacji zawartych w orzeczeniu).

Ceny mogą ulec zmianie. Ostateczna kwota będzie podana przed podpisaniem umowy.

W ramach czesnego oferujemy:
- realizację wszystkich obszarów edukacyjnych podstawy programowej wychowania przedszkolnego w ramach zajęć podstawowych;
- zajęcia z języka angielskiego od najmłodszych grup
- program adaptacyjny dla najmłodszych (dzieci od 2,5- 3 lat) oparty na programie autorskim;
- gimnastyka korekcyjna w grupie 5-6 latków
- ubezpieczenie dzieci przez cały rok szkolny;
- wyposażenie dzieci w podręczniki, materiały plastyczne i higieniczne;
- opiekę logopedy, neurologopedy, terapeuty, oligofrenopedagoga, psychologa
- zajęcia z religii
- zajęcia tanecznie
- zajęcia z robotyki RoboKids
- warsztaty podróżnicze i nie tylko
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- uroczystości przedszkolne z udziałem członków rodzin;
- uroczystości wewnątrzprzedszkolne typu: Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołaj, Bal Przebierańców, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka i wiele innych.
- okazjonalne upominki dla każdego dziecka (Mikołaj, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet);
- udział w różnego typu konkursach zewnętrznych
- konkursy wewnątrzprzedszkolne
- przedstawienia teatralne w wykonaniu aktorów lub młodzieży szkolnej (gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej)
- wycieczki do różnych ciekawych miejsc
- zabawy ruchowe z wykorzystaniem urządzeń zabawowych na sali „RADOCHA”; również popołudniami i w weekendy wejście na salę zabaw dla dzieci z przedszkola jest darmowe.

Oferta zajęć dodatkowo płatnych:
- nauka gry na pianinie – na terenie przedszkola
- balet – na terenie przedszkola
- AIKIDO - na terenie przedszkola

[^]