Zobacz salę zabaw

Rekrutacja

NABÓR DO PRZEDSZKOLA
NA ROK 2021/2022

_UWAGA! PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, W PRZECIWNYM RAZIE NIE ZOSTANIE ON WYSŁANY._

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 01 lutego 2021 r. w Naszym Przedszkolu rozpoczynamy nabór dzieci na rok szkolny 2021/2022.
Nasi wychowankowie mają pierwszeństwo przyjęcia na kolejny rok.

Warunkiem przyjęcia dziecka uczęszczającego do naszego Przedszkola jest:
- wypełnienie karty zgłoszenia (listy będą dostępne od lutego u nauczycieli) oraz
- wpłata wpisowego- 150 zł (wpłata po 28 lutego 2021w przypadku wolnych miejsc)

REKRUTACJA NOWYCH DZIECI
Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola po raz pierwszy jest:
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny obok) oraz
- wpłata wpisowego:
- 250 zł – po 28 lutego 2021 – w przypadku wolnych miejsc
O przyjęciu nowych dzieci decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłata wpisowego.

_UWAGA! PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, W PRZECIWNYM RAZIE NIE ZOSTANIE ON WYSŁANY._

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Formularz

[^]